ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์แต่งงาน


2021-08-04 19:28:39

ดูฤกษ์แต่งงาน ท่านใดที่จะแต่งงานกัน จำเป็นต้องดูฤกษ์แต่งงานนี้เพื่อเป็นศิริมงคล และเปิดรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในวันแต่งงาน

ฤกษ์แต่งงานมงคลตามวันเกิดในแต่ละเดือน ปี2562 ดูจากฝ่ายหญิงเป็นหลัก

คนเกิดวัน จันทร์

อังคาร         1        มกราคม      2562

เสาร์   23      กุมภาพันธ์  2562

อังคาร         12      มีนาคม       2562

อาทิตย์        14      เมษายน       2562

ศุกร์   10      พฤษภาคม  2562

เสาร์   15      มิถุนายน     2562

อาทิตย์        14      กรกฎาคม    2562

จันทร์          8        กรกฎาคม    2562

พฤหัสบดี    29      สิงหาคม      2562

อาทิตย์        8        กันยายน      2562

พฤหัสบดี    17      ตุลาคม        2562

พุธ    6        พฤศจิกายน 2562

ศุกร์   6        ธันวาคม      2562

 

คนเกิดวันอังคาร

เสาร์   5        มกราคม      2562

จันทร์          11      กุมภาพันธ์  2562

ศุกร์   15      มีนาคม       2562

พุธ    17      เมษายน       2562

จันทร์          13      พฤษภาคม  2562

เสาร์   1        มิถุนายน     2562

พฤหัสบดี    11      กรกฎาคม    2562

เสาร์   10      สิงหาคม      2562

ศุกร์   27      กันยายน      2562

จันทร์          21      ตุลาคม        2562

อังคาร         19      พฤศจิกายน 2562

เสาร์   21      ธันวาคม      2562

 

คนเกิดวันพุธ

ศุกร์   18      มกราคม      2562

อาทิตย์        3        กุมภาพันธ์  2562

อังคาร         5        มีนาคม       2562

อังคาร         23      เมษายน       2562

จันทร์          13      พฤษภาคม  2562

เสาร์   1        มิถุนายน     2562

อังคาร         30      กรกฎาคม    2562

พุธ    7        สิงหาคม      2562

พฤหัสบดี    5        กันยายน      2562

จันทร์          21      ตุลาคม        2562

อาทิตย์        3        พฤศจิกายน 2562

พุธ    25      ธันวาคม      2562

 

คนเกิดวันพฤหัส

อังคาร 29    มกราคม      2562

เสาร์   23      กุมภาพันธ์  2562

อังคาร         12      มีนาคม       2562

พุธ    17      เมษายน       2562

พฤหัสบดี    16      พฤษภาคม  2562

อาทิตย์        9        มิถุนายน     2562

จันทร์          1        กรกฎาคม    2562

จันทร์          19      สิงหาคม      2562

ศุกร์   27      กันยายน      2562

พุธ    23      ตุลาคม        2562

พฤหัสบดี    21      พฤศจิกายน 2562

อาทิตย์        15      ธันวาคม      2562

 

 

คอนเกิดวันศุกร์

พุธ    16      มกราคม      2562

ศุกร์ 15        กุมภาพันธ์  2562

อังคาร         12      มีนาคม       2562

อาทิตย์        14      เมษายน       2562

อาทิตย์        26      พฤษภาคม  2562

อังคาร         25      มิถุนายน     2562

เสาร์   20      กรกฎาคม    2562

เสาร์   10      สิงหาคม      2562

จันทร์          23      กันยายน      2562

จันทร์          21      ตุลาคม        2562

อาทิตย์        3        พฤศจิกายน 2562

จันทร์          9        ธันวาคม      2562

 

คนเกิดวันเสาร์

ศุกร์   18      มกราคม      2562

อาทิตย์        17      กุมภาพันธ์  2562

เสาร์   30      มีนาคม       2562

อาทิตย์        14      เมษายน       2562

ศุกร์   10      พฤษภาคม  2562

ศุกร์   21      มิถุนายน     2562

พุธ    24      กรกฎาคม    2562

ศุกร์   23      สิงหาคม      2562

เสาร์   21      กันยายน      2562

จันทร์          21      ตุลาคม        2562

เสาร์   9        พฤศจิกายน 2562

พฤหัสบดี    19      ธันวาคม      2562

 

คนเกิดวันอาทิตย์

พุธ    30      มกราคม      2562

อาทิตย์        17      กุมภาพันธ์  2562

เสาร์   23      กุมภาพันธ์  2562

ศุกร์   1        มีนาคม       2562

พฤหัสบดี    11      เมษายน       2562

อาทิตย์        14      เมษายน       2562

ศุกร์   21      มิถุนายน     2562

พฤหัสบดี    11      กรกฎาคม    2562

จันทร์          19      สิงหาคม      2562

เสาร์   21      กันยายน      2562

อาทิตย์        27      ตุลาคม        2562

ศุกร์   15      พฤศจิกายน 2562

เสาร์   21      ธันวาคม      2562