คาถาให้เขาหลงรักเรา

คาถาให้เขาหลงรักเรา


2022-11-15 01:41:49
ถ้าเขาจะรัก ยืนเฉยๆเขาก็รัก แต่ถ้าเขาไม่รัก ลองบริกรรมคาถาข้างล่างนี้ดู คาถานี้เป็นคาถารัดตรึงใจ ให้จิตเขาผูกพันมาที่เรา วิธีการคือให้ท่องนะโม3จบ ทำจิตให้นิ่งและคิดถึงหน้าคนที่เราชอบ และบริกรรมคาถามนี้

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูกโมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ